Glavna živil­ska tržnica v cen­tru Umaga z odlično izbiro lokalnih pridelkov.