cuvaj dragoVrsto let čuvajsko službo v dogovoru z društvom opravlja Dragutin Vulin. Med  rednimi obhodi opazuje in nadzira ljudi, ki bi lahko pomenili nevarnost za premoženje in prebivalce naselja. Obenem nas obvešča tudi takrat, ko pride, ali bi lahko prišlo do škode zaradi vremenskih razmer ali drugih nepredvidljivih dogodkov. V nujnih primerih ga izključno člani društva lahko pokličete na:
+385 (0)98 200 261 in
+386 (0)70 384 655.